Print

VIETTEL ĐÀ NẴNG

LẮP ĐẶT WIFI – TRUYỀN HÌNH – CAMERA

 • Danh sách các gói cước Internet Wifi đơn lẻ:

Đây là các gói cước Internet Wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, quán cafe, doanh nghiệp. Hãy liên hệ đến hotline: 0964855234 để được tư vấn chi tiết hơn.

HOME
165.000đ
/ tháng
Tốc độ 100Mbps
Miễn phí Modem Wifi5
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
SUN1
180.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem Wifi5
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
SUN2
229.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem Wifi5
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
SUN3
279.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem Wifi5
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
STAR1
210.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 và 1 Mesh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
STAR2
245.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 và 2 Mesh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
STAR3
299.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 và 3 Mesh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
 • Danh sách các gói cước Combo: Internet Wifi + APP TV360:

Đây là các gói cước Combo dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình trên APP TV360. Đối tượng khách hàng áp dụng là cá nhân, hộ gia đình, quán cafe, doanh nghiệp. Hãy liên hệ đến hotline: 0964855234 để được tư vấn chi tiết hơn.

HOME + APP TV360
185.000đ
/ tháng
Tốc độ 100Mbps
Miễn phí Modem Wifi5
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
SUN1 + APP TV360
200.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem Wifi5
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
SUN2 + APP TV360
249.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem Wifi5
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
SUN3 + APP TV360
299.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem Wifi5
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
 • Danh sách các gói cước Combo: Internet Wifi + BOX TV360:

Đây là các gói cước Combo dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình trên BOX TV360. Đối tượng khách hàng áp dụng là cá nhân, hộ gia đình, quán cafe, doanh nghiệp. Hãy liên hệ đến hotline: 0964855234 để được tư vấn chi tiết hơn.

HOME + BOX TV360
215.000đ
/ tháng
Tốc độ 100Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 và Box 4K
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
SUN1 + BOX TV360
230.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 và Box 4K
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
SUN2 + BOX TV360
279.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 và Box 4K
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
SUN3 + BOX TV360
340.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem Wifi5 và Box 4K
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
 • Danh sách các gói cước Internet Wifi Doanh nghiệp:

Đây là các gói cước Internet Wifi dành cho khách hàng là quán cafe, nhà hàng – khách sạn, doanh nghiệp, đại lý game hoặc kể cả cá nhân có nhu cầu. Hãy liên hệ đến hotline: 0964855234 để được tư vấn chi tiết hơn.

PRO300
350.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps/1Mbps
Wifi6 + IP động
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
MESHPRO300
450.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps/1Mbps
Wifi6 + 1 Mesh + IP động
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
PRO600
500.000đ
/ tháng
Tốc độ 600Mbps/2Mbps
Wifi6 + IP động
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
MESHPRO600
650.000đ
/ tháng
Tốc độ 600Mbps/2Mbps
Wifi6 + 2 Mesh + IP động
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
F90BASIC
660.000đ
/ tháng
Tốc độ 90Mbps/1Mbps
Wifi5 + Vigor + 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
F90PLUS
880.000đ
/ tháng
Tốc độ 90Mbps/2Mbps
Wifi5 + Vigor + 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
F200N
1.100.000đ
/ tháng
Tốc độ 200Mbps/2Mbps
Wifi5 + Vigor + 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký
F200BASIC
2.200.000đ
/ tháng
Tốc độ 200Mbps/4Mbps
Wifi5 + Vigor + 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
Đăng ký

LẮP ĐẶT CAMERA VIETTEL

GÓI LƯU TRỮ (CLOUD STORAGE)

GÓI LƯU TRỮ 3 NGÀY
12.000đ
/ tháng/cam
 • Lưu trữ & xem lại: 03 ngày trước
 • Video chất lượng: Full HD – 1080p
 • Cảnh báo thông minh
ĐĂNG KÝ
GÓI LƯU TRỮ 7 NGÀY
20.000đ
/ tháng/cam
 • Lưu trữ & xem lại: 07 ngày trước
 • Video chất lượng: Full HD – 1080p
 • Cảnh báo thông minh
ĐĂNG KÝ
GÓI LƯU TRỮ 30 NGÀY
99.000đ
/ tháng/cam
 • Lưu trữ & xem lại: 30 ngày trước
 • Video chất lượng: Full HD – 1080p
 • Cảnh báo thông minh
ĐĂNG KÝ

 

  Đăng Ký ONLINE

  Thông tin khách hàng: